Op de agenda van deze vergadering staan, naast de vaste punten, de volgende zaken:

  • voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘Parkeren Fun Beach Panheel’;
  • wijziging van de verordeningen werkgeverscommissie griffie en raadscommissie;
  • benoeming en beëdiging van burgerleden;
  • benoemen van collegeleden in besturen Gemeenschappelijke Regelingen;
  • vaststelling bestemmingsplan ‘Abdijcomplex Thorn’;
  • aanwijzing LPO Omroep ML5;
  • de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen.

De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via ML5 en is ook online te volgen via deze link. De video-opnames die tijdens de raadsvergadering gemaakt worden, kunt u ook achteraf terugkijken.

Hieronder kunt u de complete agenda voor de vergadering bekijken.

Agenda raadsvergadering 31 mei 2022