Expositie: Typisch Tullemans

Een gedeelte van zijn werk Tot en met 1 september is in het Gemeentemuseum Het Land van Thorn, Wijngaard 14 in Thorn de expositie: Typisch Tullemans. Meer informatie: www.museumhetlandvan thorn.nl Jan Tullemans was als mens en kunstenaar nauw verbonden met de stad en de streek waar hij woonde. Geboren en opgegroeid in Weert, de stad die hij zijn hele leven trouw bleef en waar hij, met veel elan, deelnam aan het sociale en culturele leven. Hij kende de omgeving Midden-Limburg (ook Thorn) als zijn broekzak hetgeen tot uitdrukking komt in de vele landschapsschilderijen en tekeningen.