Roermondse adel en kermisadel op Oude Kerkhof

Roermondse adel en kermisadel op Oude Kerkhof In het begin van de vorige eeuw bewoonden adellijke families voorname panden in of nabij de stad Roermond. Na hun overlijden werden ze vaak bijgezet of begraven in imposante grafkelders op 'den Aje Kirkhaof'. Vanaf 1900 overwinterden kermisexploitanten uit binnen- en buitenland graag in Roermond. Ook zij lieten in de stad tot de verbeelding sprekende panden bouwen en werden eveneens bijgezet in monumentale graven. Het was de Roermondse journalist Piet Tummers (1919-2005) die de twee groepen stedelingen op grond van deze overeenkomsten met elkaar vergeleek en het begrip ‘kermisadel’ introduceerde. Over deze combinatie gaat de presentatie die gegeven wordt door John Vaessen, auteur van het boek 'Dood, maar niet vergeten'. De lezing vindt plaats op dinsdag 26 maart van 14.00-16.00 uur in MFC ’t Paradies’ Entree: € 3,- Info: www.oudekerkhofroermond.nl