Twee voorjaarsexcursies langs de Roer

De Roer. Foto: René Frencken De Stichting Tussen Roer en IJzeren Rijn zet zich al 10 jaar in om het gebied tussen het riviertje de Roer en de voormalige spoorlijn de IJzeren Rijn (Roermond-Zuid) onder de aandacht van bewoners en toeristen te brengen. Dit gebeurt middels wandel-/ en fietstochten door de omgeving, maar ook via lezingen. In maart en april zijn twee excursiewandelingen waarbij de Roer centraal staat. Op zondag 24 maart staat de stedelijke Roer centraal. Belangstellenden worden door gidsen van de Stichting o.a. geïnformeerd over historie, cultuur, natuur en visvangst. De route loopt langs de Roer en de Hambeek naar de Maas en via Voorstad St.Jacob naar de molentak van de Roer. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats van Sportpark Hammerveld, Burg.Geuljanslaan 1, Roermond (gratis parkeren) en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Kosten deelname € 3,00. Op maandag 22 april (2e Paasdag) wordt gewandeld langs en in de omgeving van de landelijke Roer, waarbij grotendeels in de gemeente Roerdalen wordt gelopen. Info : www.stichtingtussenroerenijzerenrijn.nl