Toon Tellegen leest voor

Toon Tellegen Roermond - Op zondag 17 februari komt Toon Tellegen van 14:00-15:00 uur voordragen uit zijn eigen werk in de Gabriël Gorriszaal van Bibliotheek Bibliorura aan de Neerstraat. De voordracht zal ingeleid worden door Annelies Goossens, die Toon Tellegen enkele vragen over zijn werk zal stellen. Er is ook ruimte voor vragen vanuit het publiek. De voordracht in de bieb is gratis voor leden, niet- leden betalen €5. Aanmelden via www.bibliorura.nl Aansluitend gaat hij naar de ECI Cultuurfabriek. Vanaf 16.00 uur is hij daar te zien met het Wisselend Toonkwartet en Corrie van Binsbergen in de voorstelling ‘Ik wou’. Info: www.ecicultuurfabriek.nl/theater/toon-tellegen- het-wisselend-toonkwintet-met-corrie-van-binsbergen/