Aan de koffie met Mantelzorgers met thema Wmo

 De wet maatschappelijke ondersteuning is heel breed, er wordt op maat gekeken wat iemand nodig heeft, maar hoe werkt dat dan? Welke zorg valt er precies onder de Wmo? Wat kan iemand doen als zorg niet kan wachten? Hoe is het thema respijtzorg bespreekbaar tijdens een indicatie gesprek? En wat doet een consulent als de zorgvrager er anders over denkt? Zomaar enkele vragen die we regelmatig tegenkomen bij mantelzorgers. Herkent u dit of heeft u andere vragen en opmerkingen? Op donderdagmiddag 11 oktober van 14.00 tot 15.30 uur nodigt het Steunpunt Mantelzorg, samen met beleidsmedewerker Lonneke Linden en klantregisseur Wmo Ria Peeters van de gemeente Leudal, mantelzorgers uit op het gemeentehuis om samen in gesprek te gaan over het thema Wmo. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Steunpunt mantelzorg via mail info@synthese.nl of 0475-745138 en vragen naar Lisa Beijers of Yvonne Reijnders.